Актуални агро новини.България е на опашката в ЕС по площи за биоземеделие.

България е сред страните с

най-малък дял площи за биоземеделие, показват данните на Евростат. Зад нас са само Румъния, Ирландия и Малта, както и Исландия, която не членува в Съюза.

През 2017 година, за която се отнасят статистическите данни, у нас за биологично селско стопанство са били заделени едва 2,7 процента от общата селскостопанска площ. Румъния има 1,9 на сто, а Малта, съвсем разбираемо, разполага с по-малко от половин процент.

Средната стойност за Европейския съюз е 7 процента, като под нея остават страни като Германия с 6,8, Хърватска с 6,5, Белгия с 6,3 и Франция с 6 процента.

Начело на класацията е Австрия, където близо една четвърт от площите – 23,4 на сто - се обработва и стопанисва по биостандарти. Сред отличниците по този показател се нареждат и Естония и Швеция с над 19 процента.

Европейският съюз разполага с 12,6 милиона хектара биоплощи, т.е. 7 процента от обработваемите земи. За периода от 2012 до 2017 година има ръст от 25 на сто.