Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Лек ръст в цената на захарта в супермаркетите през първата седмица на февруари

Актуални агро новини.Лек ръст в цената на захарта в супермаркетите през първата седмица на февруари.

През периода 30 януари – 6 февруари 2019 г. средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини остават без промяна на седмична база, докато тази на дребно в големите търговски вериги отбелязва леко повишение.

По тържищата в страната цените на едро на продукта са в диапазона от 1,00 лв./кг (Благоевград) до 1,50 лв./кг (Варна). В пет от областните центрове се отчита понижение на стойностите с между 0,9% и 2,9% на седмична база (най-чувствително в Благоевград), докато в други пет е налице повишение от 1% до 7% (Стара Загора). Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната цена на едро на захарта за страната се задържа на ниво от 1,16 лв./кг.

Предлагането на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 1,05 лв./кг (Добрич) до 1,29 лв./кг (Шумен). В по-голямата част от областите са налице седмични ценови отклонения, в границите от -9,7% (Стара Загора) до +8,4% (Пловдив), преобладаващо в посока нагоре. Това води до повишение на средната цена на дребно на продукта в ГТВ с 0,9%, до 1,16 лв./кг.

 

Цените на дребно на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в интервала от 1,25 лв./кг (Варна и Добрич) до 1,68 лв./кг (Разград). Изменения на стойностите на седмична база са отчетени само в областите Пловдив и Варна, където продуктът поскъпва съответно с 1,5% и 1,6%. Това не дава отражение на средната цена на дребно на захарта в ДТО за страната и тя се запазва на ниво от 1,34 лв./кг.

През изминалата седмица цените на захарта в ДТО са средно с 0,18 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,49 лв./кг.

Средно за страната, цената на захарта в големите супермаркети се изравнява с тази на едро. В дванадесет области цените на продукта в ГТВ са с до 0,19 лв./кг (Благоевград) по-високи от тези на едро, докато в други осем е налице разлика в обратната посока, достигаща до 0,36 лв./кг (Варна).

 

Маржът между цените на захарта на едро и на дребно в ДТО е средно 0,18 лв./кг, като варира от 0,07 лв./кг в София до 0,34 лв./кг в Кърджали. В по-малките магазини във Варна, Велико Търново, Враца, Ловеч и Монтана продуктът се предлага в рамките на 0,02 лв./кг - 0,25 лв./кг по-евтино отколкото на едро в съответната област.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates