Актуални агро новини.РИОСВ – София провери за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на терен между кварталите „Бусманци“ и „Абдовица“.

След публикации в социалните мрежи за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на терен между кварталите „Бусманци“ и „Абдовица“, РИОСВ – София извърши проверки на замърсения терен и на фирми за кожени изделия, които са потенциални източници на този вид отпадък.

Към момента не е установен нарушителят. Продължава изясняването на обстоятелствата по изхвърлянето на отпадъците на посочения терен. При установяване на лице или фирма замърсител ще се предприемат административно-наказателни мерки.

Проверени са 3 обекта, извършващи дейност с кожени изделия, от която има такъв вид отпадък, както и на фирмата, посочена в сигнала като евентуален причинител на замърсяването. Дадени са предписания със задължителен характер и е установено, че същата не води отчетност на генерираните отпадци, за което са предприети административно-наказателни мерки.

Ще бъдат дадени и предписания за почистване на терена след изясняване на нарушителите, собствениците и районната администрация за завишаване на контрола и мерките по управление на отпадъците на територията. За другите два обекта е поискано съдействие от органите на реда за установяване на лицата, извършващи дейности на територията им.