Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Експедиция в Етиопия разкрива ценна информация за застрашения египетски лешояд

Актуални агро новини.Експедиция в Етиопия разкрива ценна информация за застрашения египетски лешояд.

През януари екип на Българското дружество за защита на птиците е участвал в експедиция в Етиопия, посветена на изучаване на зимната популация на египетския лешояд в страната. Три бяха основните цели на проучването - определяне на броя на лешоядите в мястото на струпване на вида в Афар и малка част от Оромния; събиране на доказателства за основните заплахи за лешоядите там (отрови, сблъсък и токови удари с електрически стълбове, директно преследване) и поставяне на сателитни предаватели на египетски лешояди. Чрез предавателите ще бъдат следени придвижванията и проучвани заплахите за вида в най-голямото място за зимуване на египетския лешояд в Източна Африка.

 

По време на експедицията екипът преброи 1,644 египетски лешояда, което е най-големият брой, регистриран досега в сравнение с предишни проучвания (2009, 2010 и 2013 г.). Това е много добър знак за състоянието на популацията на вида в местата му за зимуване.

 

За основна заплаха за египетския лешояд бе идентифициран токовият удар и сблъсъкът с електропреносната мрежа. Екипът проучи над 180 км опасни електрически линии за жертви и откри общо 42 тела на птици, включително шест египетски лешояда и девет други видове лешояди.

 

На база на информацията, събрана от местните институции и заинтересовани страни, прякото преследване и умишленото или непреднамерено тровене (включително с ветеринарномедицински продукти, токсични за лешояди), не изглежда да са системна сериозна заплаха за египетските и други лешояди в проучваната област.

 

Екипът успя да улови и маркира със GPS-GSM предаватели общо седем египетски лешояда – две възрастни и пет млади птици в сметища в близост до Метехара и Логия. Всеки може да следи придвижванията на маркираните птици на сайта на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“: www.LifeNeophron.eu

 

В експедицията участваха екипи на БДЗП, RSPB, BirdLife Африка, EWNHS, SCF, NCF и APLORI. Организира в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874), който  обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF Гърция, Кралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия Изток, BirdLife Африка, Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates