Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Доброволци възстановиха ценни крайречни гори по Дунав и Марица

Актуални агро новини.WWF, партньори и доброволци възстановиха ценни крайречни гори по Дунав и Марица.

Близо петгодишните

усилия на WWF по възстановяването на крайречните гори се увенчаха с успех и след съвместна дейност с Изпълнителната агенция по горите и Регионални дирекции по горите в Русе и Пловдив днес са възстановени 481 декара горски площи в две защитени зони от Натура 2000 – „Река Марица“ и „Мартен-Ряхово“. За целта бяха използвани различни дървесни видове от местен произход, поради което възстановените гори се доближават максимално до естествените.

Крайречните гори заемат само половин процент от площта на горските територии в България. Същевременно те са толкова богати на биоразнообразие, че приличат на екваториалните джунгли. Освен дом на стотици видове растения и животни, те са изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката. В резултат на природни нарушения и най-вече на човешки въздействия много от крайречните местообитания са в лошо състояние, а други са частично или напълно унищожени.
 
Поради огромното им значение, в края на 2014 г. WWF  в партньорство с ИАГ, РДГ-Русе и РДГ-Пловдив започна възстановяване на крайречни гори около реките Дунав и Марица. Kрай Марица („Мерич Орман“ и „Гущерова одая“) бяха засадени около 55 000 дръвчета от местни видове като черна топола, полски бряст, летен дъб, бяла и черна елша и полски ясен. В защитена зона „Мартен-Ряхово“ край Русе бяха възстановени 98 декара гори от бяла върба и черна топола.
 
„Резултатите при възстановяването на крайречните гори са много мотивиращи. В течение на проекта аз виждах как се променя отношението на заинтересованите страни – от скептицизъм и трудно възприемане на идеята за възстановяване на естествените гори до гордост от свършеното и ангажимент за поддържането им в бъдеще. Когато има партньорство между неправителствените организации и държавата, има и добри резултати“, коментира Нели Дончева, ръководител на практика „Гори“ на WWF.
 
За възстановяването на горите WWF приложи също иновативния Саарландски метод. Той позволява набелязване „дървета на бъдещето“ от характерен местен вид и отстраняване с природосъобразни методи на агресивни „конкурентни дървета“ от чужди видове, които пречат на развитието им.
 
В рамките на тези пет години WWF организира изложба, възстанови туристическа инфраструктура, въвлече местните общности, разработи доклади и информира широк кръг хора за значението на крайречните гори. В работата на природозащитниците активно се включиха и ученици, които доброволно помагаха със засаждането и отглеждането на дърветата.
 
WWF не спира дотук
 
За съжаление, значителната част от крайречните местообитания в България вече не съществуват, а част от наличните са подложени на отрицателно въздействие, което поставя под въпрос тяхното бъдещо оцеляване. Затова WWF ще продължи да работи за тяхното възстановяване и опазване. Резултатите от последните години показаха как реално партньорство между гражданските организации и отговорните институции може да доведе до видими ползи за природата и хората.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates