Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Ивелина Василева: За да подобрим качеството на въздуха, трябват законодателни мерки, контрол и инвестиции

Актуални агро новини.Ивелина Василева: За да подобрим качеството на въздуха, трябват законодателни мерки, контрол и инвестиции.

„Законодателни мерки, контрол, конкретни действия и инвестиции за по-чист въздух са основните стъпки за подобряване на качеството на въздуха. Като представители на законодателя, ще следим за спазването на сроковете, заложени в нормативната уредба. Очакваме до края на месеца да бъде внесена за разглеждане и приета от Министерски Съвет Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Съгласно изискванията на закона, до началото на следващия месец трябва да бъде разработена наредбата за качеството на въглищата и брикетите, а до средата на годината - наредбата за изискванията и контрола върху дървесината за битово отопление“. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева по време на изслушване на екоминистъра Нено Димов в парламента. Той изнесе информация за напредъка по подобряване на качеството на атмосферния въздух у нас.

Василева коментира, че замърсяването на въздуха е глобален проблем, който води до 7 милиона случая на преждевременна смърт по света всяка година според последния доклад по темата на ООН. „В края на миналата година бяха приети и промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, влезли в сила от 3 януари. „9 от 28-те града в България  с наказателна процедура вече изпълняват европейските норми. За народните представители и гражданите е важно да знаят какви ефективни мерки се взимат и предвиждат от МОСВ, които да намалят влиянието на мръсния въздух върху здравето на хората. В последните години се отчита трайна тенденция за подобряване на качеството на въздуха у нас. Бяха реализирани много инвестиции в тази посока, сред които обновяване на автопарка на автобусния градски транспорт, изграждане на велоалеи и зелени улични  площи, енергийно ефективни системи за отопление на обществените сгради и домакинствата и др.“, допълни още бургаският депутат.

Ивелина Василева посочи, че депутатите ще продължат да изискват МОСВ да следи всички промишлени предприятия. Както и безкомпромисно да санкционира тези, които допускат нарушения и замърсяват въздуха, като точно те следва да спазват най-високите европейски стандарти. Бургаският депутат коментира, че тази тема силно вълнува обществото и в частност гражданите от нейния избирателен район Бургас.

Министър Нено Димов поясни, че е разработен проект на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024, предстои съгласуването й с компетентните ведомства, разглеждане и приемане от Министерски съвет. Тя предвижда изпълнение на мерки за секторите битово отопление и транспорт, като основна е извеждането на печки и котли на твърдо гориво в общините с нарушено качество на въздуха. „Това е мащабен проект, който ще обхване министерство, общини, бизнес, граждани. Неговото изпълнение е оценено между 475 и 879 млн. лв. Кметовете на общините с наднормено замърсяване, разработват и изпълняват програми за подобряване качеството на атмосферния въздух“, сподели министърът на околната среда и водите.

„За постигане на общата цел – по-чист въздух за всички, е необходимо и да се инвестира разумно и ефективно. Разчитаме да продължи ускореното изпълнение на ОП „Околна среда“, за постигане на по-бързи и добри резултати. Максимално трябва да се използват и програмите за подобряване на градската среда и за енергийна ефективност, тъй като тези мерки също имат отношение към чистотата на въздуха. Трябва да се използват всички възможности, включително програмите, които се финансират директно от Европейската комисия“, категорична бе Ивелина Василева.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates