Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Модернизация на земеделието в България

Актуални агро новини.Модернизация на земеделието в България.

Дигитализацията е бъдещето на земеделието. У нас навлизат нови технологии, които се прилагат при изследване на все по-голям кръг от земеделски култури.   

Ефективността на едно земеделско стопанство зависи от модернизацията, която прилага дигитализацията на всеки един етап от работата. Засега технологиите както в Европа, така и в България се развиват с по-бавни темпове, отколкото в Съединените американски щати.

Пшеницата е най-разпространената зърнена култура у нас, като ½ от обработваемите площи са засети с нея. Съответно, технологиите у нас се развиват по посока на наблюдението върху развитието на посевите от пшеница. Иновация в селското стопанство ще бъде въвеждането на фотосинтетични индекси за растежа на култури като царевица и слънчоглед.

Дигиталното земеделие ще бъде все по необходимо в бъдещето, с цел фермерите да станат по-конкурентоспособни и да предлагат по-качествени продукти.

Според проучване, в световен мащаб до 2050 година потребността от прехрана в световен план ще се увеличи с 60%. От друга страна, поради застаряването на фермерите се очаква спад на заетостта в селското стопанство. Дигитализацията дава възможност на земеделските производители да посрещнат бъдещи предизвикателства, свързани с прехраната на населението в световен мащаб.Автор: Елена Дочева

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates