Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

През 2018 г. намаляват нападнатите от корояди площи в страната

Актуални агро новини.През 2018 г. намаляват нападнатите от корояди площи в страната.

„С 65 процента  са намалели площите, нападнати от корояд и ликояд през 2018 г., в сравнение с предходната.“  Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на работна среща с директорите на държавните предприятия. Обследваните засегнати площи от корояди са 60 630 дка, докато през 2017 г. са били 174 049.  Основните причини за подобреното състояние на насажденията е своевременното провеждане на санитарните и принудителни сечи. Значителното количество валежи през пролетта и първата половина на лятото на 2018 г., също спомага за овладяване  на щетите.

Инвентаризираното количество на повредена от корояди и болести иглолистна дървесина през 2019 г. в горските територии, управлявани от държавните предприятия възлиза на 685 000 куб. м стояща маса. В сравнение с 2018 г. установените повреди са намалели близо четири пъти. Към момента, териториалните поделения на държавните предприятия са възложили добива на 73% от достъпните количества на повредената дървесина.

Добити са над  2 550 000 куб. м стояща дървесина от увредените иглолистни насаждения. Повече от 66 700  дка са освободените площи, които ще бъдат залесени или естествено ще се възобновят.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates