Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине

Актуални агро новини.Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине.

От 18 март в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

Документи за държавна помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 29 март. Изплащането на държавната помощ ще започне от 15 април 2019 г. Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лв.
Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица - 84 дни).

Птицевъдите могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:
     • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;
   • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт. Мярката се прилага само за родители от кокоши вид (месодаен и яйценосен тип);
     • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата);
      • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Мярката се прилага само за бройлери.
Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине-майки по схемата за хуманно отношение към свинете е също от 18 до 29 март. Помощта за отглеждане на прасета за угояване се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата.

За подпомагане на угоени прасета, документи за участие в първия транш ще се приемат от 2 до 17 май 2019 г. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 2 до 17 септември, а третият – от 7 до 18 октомври 2019 година. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

Финансовият ресурс за 2019 г. по схемата е 33 000 000 лева.

В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете са включени следните мерки:
  • Мярка А – Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
   • Мярка Б - Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа (повече отколкото се изисква по стандарт);
     • Мярка В - Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.;
        Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates