Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Охладеното пиле поскъпна в супермаркетите

Актуални агро новини.Охладеното пиле поскъпна в супермаркетите.

 

През периода 6 – 13 март 2019 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната са около или малко над нивата от предходната седмица, като най-съществено увеличение се наблюдава при търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети, показва анализ на МЗХГ.

 

Пиле-замразено

Средната цена на едро на охладеното пиле за страната е 3,92 лв./кг, с 1% по-висока на седмична база. Предлагането на тържищата по области е на цени от 3,15 лв./кг в Ямбол до 4,32 лв./кг в Добрич. В областите Силистра, София и Бургас е налице седмично поскъпване на продукта с между 4,9% и 7,8%, докато във Враца цената се понижава с 0,3%.

Търговията на дребно със замразено пиле в големите търговски вериги (ГТВ) се запазва в ценовите граници от 4,39 лв./кг в Пазарджик, Пловдив и Хасково до 5,30 лв./кг в Разград. При липсата на седмични изменения на стойностите по области, средната цена на дребно на замразено пиле за страната в тези обекти остава на ниво от 4,78 лв./кг.

През изминалата седмица цените на дребно на замразеното пиле в големите супермаркети са средно с 0,86 лв./кг по-високи от тези на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Ямбол - 1,60 лв./кг.

Предлагането на дребно на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия интервал от 4,55 лв./кг (Велико Търново и Габрово) до 5,25 лв./кг (Разград). В сравнение с предходната седмица, в област Шумен се отчита поскъпване на продукта с 3,2%, а в Благоевград - поевтиняване с 0,6%. Средната стойност за страната в ДТО се задържа на ниво от 4,84 лв./кг.

Средно за страната, маржът между цените на замразеното пиле на едро и на дребно в по-малките търговски обекти е 0,92 лв./кг, като разликата в тази посока достига до 1,43 лв./кг в Ловеч и Ямбол.

Средната цена на дребно на замразено пиле в ДТО за страната продължава да е с 1,3% по-висока от тази в ГТВ.

Пиле – прясно, охладено

Цените на едро на охладеното пиле по тържищата се задържат в границите от 3,95 лв./кг в Търговище и Велико Търново до 5,26 лв./кг в Русе, без седмични отклонения по области. Така, средната стойност за страната остава 4,66 лв./кг.

Търговията на дребно с охладено пиле в ГТВ е на цени от 4,74 лв./кг (Шумен) до 5,44 лв./кг (Кюстендил). В седемнадесет области продуктът поскъпва с между 1% и 12,7% на седмична база (най-значително във Видин, Враца, Монтана, Разград и Русе), което води до повишение на средната цена на дребно в големите супермаркети за страната с 4,4%, до 5,23 лв./кг.

Средната цена на дребно на охладеното пиле в ГТВ за страната е с 0,57 лв./кг по-висока от тази на едро, като маржът достига до 1,39 лв./кг в Търговище.

В по-малките магазини охладеното пиле продължава да се предлага на най-ниски цени в Русе (4,58 лв./кг), а на най-високи - в Благоевград (5,57 лв./кг). В област Варна продуктът поскъпва с 4,2% спрямо предходната седмица, а в Пловдив - с 5,1%. Средно за страната, цената на продукта в тези обекти е 5,08 лв./кг - с 0,4% по-висока на седмична база.

През наблюдавания период цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,42 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е най-висока във Велико Търново - 1,35 лв./кг. В Ямбол, Сливен, Бургас и Русе продуктът се предлага с между 0,07 лв./кг и 0,68 лв./кг по-евтино в ГТВ отколкото на едро.

Средната цена на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини за страната е с 2,9% над тази в големите търговски вериги.

 

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates