Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Над 200 000 земеделски стопанства у нас ще бъдат включени в обхвата на преброяването през 2020 г.

Актуални агро новини.Над 200 000 земеделски стопанства у нас ще бъдат включени в обхвата на преброяването през 2020 г..

Над 200 000 земеделски стопанства у нас ще бъдат включени в обхвата на преброяването през 2020 година. Анкетирането ще започне на 1 септември и ще приключи на 18 декември 2020 г. Това е записано в Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. обнародван в брой 22 на „Държавен вестник“ от 15.03.2019 г.

От 1 до 18 септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва в интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период до 18 декември 2020 г. данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

Преди официалното преброяване, от 1 септември до 11 октомври тази година, на територията на страната ще се проведе и пробно такова.

За да бъдат включени в списъка за преброяване, стопаните трябва да обработват най-малко 0,5 хектара използваема земеделска площ или  0,3 хектара обработваема земя. Ще бъдат анкетирани и фермерите, които имат животни.
Предвидени са задължителни обучения на анкетьорите и контрольорите, които ще участват в преброяването. Контролът за изчерпателност и точност на информацията ще завърши три месеца след края на анкетирането.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates