Актуални агро новини.БАБХ и специализираните университети в страната с обща инициатива за студентите по ветеринарна медицина.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и университетите в България с ветеринарномедицински специалности стартираха съвместна инициатива, свързана с регулярни срещи със студенти по актуални съвременни въпроси и практики, свързани с професията ветеринарен лекар и зооинженер.

Първата среща от този формат на тема „Профилактичната програма при животните“, с лектор д-р Георги Чобанов – директор дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите (ЗХОЖКФ), се проведе на 13 март 2019 г. в Тракийски университет – Стара Загора. В рамките на дисциплината „Обществено ветеринарно дело и законодателство“, д-р Чобанов запозна студентите с предизвикателства, пред които е изправена Агенцията при справяне със заразни заболявания, които са със значимо икономическо въздействие за страната ни. По време на лекцията бяха обсъдени и разликите между различните болести и начина за категоризирането им на базата на оценката на риска и значението им в чисто икономически и финансов план за конкретни сектори. Той акцентира още на споделената отговорност между ветеринарните специалисти и стопаните на животни.

БАБХ планира още по-активно сътрудничество с образователните институции с цел запознаване на бъдещите ветеринарни лекари и зооинженери с професията, съвременните тенденции, международния опит и експертизата, които контролния орган има. Предстои инициативата в тази посока да се развива в дългосрочен план и да се организират още срещи със студенти в университетите в страната по различни ключови и актуални теми.