Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност и фактори при търсенето и предлагането на земеделски продукти

Актуални агро новини.Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност и фактори при търсенето и предлагането на земеделски продукти.

На 21 март 2019 г. в гр.

Перник ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Перник) и Аграрен университет - Пловдив на тема: „Данъчно облагане на доходите от земеделска дейност. Маркетинг на земеделски продукти. Фактори, влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти”.
В първата част на семинара ас. Крум Христов, Аграрен университет – Пловдив ще говори пред аудиторията за маркетинга на земеделските продукти и факторите, влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти.
Във втората част на информационната среща лекторът ще запознае присъстващите с данъчното облагане на доходите от земеделска дейност и документите при продажба на продукция.

Експертите от (ТОО - Перник) към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
Срещата ще се проведе  в гр. Перник, пл. „Кракра“ 1, Синдикален дом, ет.4, заседателна зала на КНСБ

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates