Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Отбелязваме Световния ден на водата с мотото “Всеки е важен”

Актуални агро новини.Отбелязваме Световния ден на водата с мотото “Всеки е важен”.

Всяка година на 22 март отбелязваме Световния ден на водата. По този начин обръщаме внимание на значението на пресните води и устойчивото управление на този жизнено важен ресурс.

Темата на Световния ден на водата през 2019 г. е „Вода за всички!“ – в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Мотото на кампанията „Всеки е важен!“ акцентира върху правото на достъп до вода като основно човешко право и че никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване.

Когато през 2015 г. ООН приема Дневен ред 2030, всички страни си поставят амбициозна цел – вода за всички до 2030 г. Във време на глобални помени, тазгодишното издание на Деня на водата се обръща към проблемите на хората, които са все още лишени от достъп до вода, като вниманието се насочва върху възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промяна.

22 март е официално обявен за Ден на водата от Общото събрание на ООН през 1993 г. Заинтересовани групи организират многобройни официални и други събития в целия свят. Сред тези дейности е и публикуването през 2019 г. на Доклад на ООН за Развитие на водния сектор в света.

Сред инициативите по повод 22 март е организираният от Българската асоциация по водите фотоконкурс на тема „Няма нищо по-хубаво от дъждовното време“. Фотоконкурсът се осъществява с подкрепата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира мащабно честване в деня на водата с участието на четирите басейнови дирекции в страната, МОСВ и заинтересовани организации и групи.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates