Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Задължения на земеделските стопани за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Актуални агро новини.Задължения на земеделските стопани за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На срещата г-жа Ирина

Тодорова, дирекция  „Инспекция по труда“ - Габрово ще разясни на присъстващите оценката на риска в земеделските стопанства. Г-жа Бойка Трифонова, дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово ще говори за спазването на изискванията на нормативната база при наемане на работници в стопанствата.

Експерти от (ТОО - Габрово) ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка  4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по ТПРМЗС“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки  земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. 
 
Семинарът ще се проведе в гр. Севлиево, обл. Габрово, пл. „Свобода“ № 1, Община Севлиево - зала № 300

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates