Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Конвенция за обучение и безопасност на риболовните кораби

Актуални агро новини.Конвенция за обучение и безопасност на риболовните кораби.

Европейската комисия одобри Международна конвенция за обучение, легализиране и наблюдение на персонала на риболовните кораби. Необходимо е държавите-членки да ратифицират документа.

Риболовът е една от най-опасните професии в Европа. Според доклад, около 60% от морските произшествият през 2018 г. се дължат на човешка грешка. Международната конвенция е от значение за 150 000 рибари и за техните семейства на територията на Общността.

Конвенцията STCW-F определя стандарти за обучение на борда на риболовните кораби, като същевременнно насърчава безопасността и наблюдението в морето. Документът съдържа строги разпоредби за размера на плавателните съдове. Те трябва да са минимум 24 метра.

До момента само девет държави-членки на ЕС са ратифицирали конвенцията – Белгия, Дания, Латвия, Литва, Холандия, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

Засега националните разпоредби относно здравославните и безопасни условия на труд в областта на риболова варират в различните държави на територията на Европа. Ратифицирането на конвенцията е от особено значение на международно равнище. Идеята е, да се създадат равнопоставени риболовни условия в отделните страните-членки.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates