Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Промени при държавните помощи за агросектора

Актуални агро новини.Промени при държавните помощи за агросектора.

Държавните помощи в селското стопанство трябва да се променят, показват резултатите от проучване за тяхната ефективност. Те бяха публикувани в доклад на Европейската комисия.

Авторите на анализа се спират на мерките за помощ в секторите на селското и горското стопанство, както и развитието на селските райони и дават препоръки за следващия програмен период.

За да се подобрят инструментите за държавни субсидии, е необходимо да се разшири техният обхват за борбата с болестите по животните и вредителите по растенията, така че всички засегнати да имат достъп до помощта, независимо от размера на стопанството. Експертите препоръчват и по-гъвкав подход към животински и растителни продукти, които би трябвало да бъдат унищожени, но не са опасни за консумация. Това се отнася за стоки с изтичащ или изтекъл срок, но все още годни за употреба. Те биха могли да се даряват за благотворителност.

В отговор на дискусиите за и против едри хищници, защитени от закона, Европейският съюз трябва да увеличи компенсациите за нанесени от вълци и мечки щети и да отпуска допълнителни средства за "разумни превантивни мерки", за да се избегнат прекомерни инвестиции от страна на стопаните.

Анализаторите съветват да се насърчава обменът на знания между държавите- членки и съответните службите на Европейската комися. За целта може да се организират семинари, обмен на информация по схемите за подпомагане, както и провеждането на оценки за ефекта от държавните помощи в страните -членки.

Като заключение докладът препоръчва да се постигне по-добра отчетност и прозрачност за прилаганите държавни помощи

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates