Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Отпускат се средства за безплатни курсове по агрономство и ветеринарна медицина

Актуални агро новини.Отпускат се средства за безплатни курсове по агрономство и ветеринарна медицина.

За първи път през месец май ще стартира подмярка 1.1 "Професионално обучение и придобиване на умения". Помощта е насочена към курсове в областта на селското и горското стопанство. Бюджетът е в размер на 8 милиона евро. Експерти от земеделското министерство дадоха подробности за приема по време на медиен семинар във Велико Търново.

Допустимите кандидати по подмярката от Програмата за развитие на селските райони са организации, които провеждат курсове за обучение, висши училища, научни институти, опитни станции. Разходите се поемат на 100%.

Подмярката е част от мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване". Експертът от министерството прогнозира интерес към подпомагането, защото по думите й информацията е най-ценният ресурс.

В периода май-юли предстои прием и по подмярка 4.3 "Инвестиции в инфраструктура", по която ще се отпускат средства за възстановяване на поливните съоръжения. През 2019 г. са планирани още шест процедури за подбор на проекти, насочени към широколентов достъп до интернет в селските райони, подпомагане за развитието на малките стопанства, ремонт на религиозни храмове по селата, къси вериги на доставки и местни пазари, подкрепа за подхода ЛИДЕР/ВОМР.

Автор: Мирела Спасова

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates