Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

WWF и българските скаути почистват десет водоема у нас

Актуални агро новини.WWF и българските скаути почистват десет водоема у нас.

Сладката вода е един от най-ценните ресурси на нашата планета. Но той бързо се изчерпва. Въпреки огромната роля, която играе в нашия живот, в икономиката и в природата, едва 1 % от водата по света е сладка и достъпна. И този 1 % е под заплаха. Наред с климатичните промени и свръхпотреблението, основна причина за това е замърсяването. 

В тази връзка природозащитната организация WWF и Организацията на българските скаути обединяват усилия в името на околната среда. Едновременно дванадесет скаутски клуба от цяла България, съвместно с природозащитници и доброволци ще почистват крайбрежията на реките Искър, Дунав, Русенски лом, Камчия, Черна, Батова, Еленска, Тученишка и на Шабленското езеро. На 11.05 (събота) представители на WWF заедно с над триста скаути на възраст между 7 и 18 г. ще се включат в събирането на отпадъци от замърсените водоеми.

Реките в България

Противно на възприятията ни, България е сравнително бедна на водни ресурси. Те представляват едва 0,3 % от територията на нашата страна. За сравнение - при среден воден ресурс за света 8000 м3/човек/година, България разполага с едва с 2250 м3/човек/година.

За сметка на това у нас има 325 реки, които са прекомерно използвани и в тях има все по-малко живот и все по-малко вода за нас. Основата причина за замърсяването на реките сме именно ние - хората. Изхвърлянето на пластмасови отпадъци и петролни продукти, както и изпускането на индустриални води, съдържащи значителни количества органични или неорганични вещества, увреждат речните екосистеми и водят до постепенното загиване на техните видове. Последващ негативен ефект настъпва, когато чрез вливането си в морето реките пренасят в него и своите замърсени води. По този начин отпадъците се разпространяват и унищожават местообитания и екосистеми по целия свят.

Ключовата роля на реките

Традиционното разбиране за реките като източник на вода и енергия поставя в риск други техни предимства от критично значение. Наред с централната роля, която играят в много култури и религии, те носят и редица практически ползи. Освен че са дом на многобройни животински видове, речните екосистеми осигуряват и естествена защита на градовете от наводнения, а транспортът на наноси подхранва делтите на реките, които са едни от най-важните земеделски райони в света и дом на 500 милиона души.

За съжаление обаче в реките все по-често се строят преградни съоръжения, които променят коритата, скоростта и теченията им, и така блокират възможността за миграция на десетки видове риби. В тази връзка WWF призовава за защита на европейския Закон, който регулира намесата на човека във водните басейни - Рамковата директива за водите на Европа. Създадена през 2000 г., тя се смята за един от най-важните елементи на природозащитното законодателство, както и за най-мощния лост на гражданското общество и индустрията за силна и амбициозна защита на водите.

За щастие, както замърсяването, така и опазването на реките зависи отново от нас - хората. Поддържането на сладководните водоеми е от изключително важно значение, ако искаме животът на Земята да продължи да бъде такъв, какъвто го познаваме.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates