Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Средният размер на използваната земя в една месодайна ферма е 2500 дка

Актуални агро новини.Средният размер на използваната земя в една месодайна ферма е 2500 дка.

Фермерите в сектора на месодайното говедовъдство отговарят категорично, че биха участвали в обединена браншова камара за защита на интересите им. Положителната си нагласа са заявили над 60 процента от стопаните. През април двете развъдни месодайни асоциации проведоха анкета за бъдещето на бранша. Организаторите представиха анализ на данните по време на учредяването на първата Браншова камара на месодайното животновъдство в София.

В проучването участват 100 ферми, в които се отглеждат 13 хил. месодайни крави и юници. Целта на анкетата е да се определи групата от хора, които се занимават с месодайно говедовъдство, да се характеризират стопанства и да се направи райониране. Информация ще се използва като аргументация при създаването на стратегическия план за българското месодайно говедовъдство в Общата селскостопанска политика след 2020 г. и като инструмент за защита интересите на сектора. Анкетата показва, че 45 на сто от допитаните угояват до 50 животни годишно, а 14% 100 животни. 10 са стопанствата с над 200 крави майки, едва 2% са специализирани в угояване на телета. Според анкетата едно стопанство отглежда около 97 животни, докато според официалната агростатистика броят е 16. В породния състав надделява Абердийн Ангус, следват Херефорд и Лимузин. Масово се прилага естественото покриване, средният размер на използваната земя в една месодайна ферма е 2500 дка.

Автор на проучването е Стефан Генов, докторант в катедра "Аграрна икономика" в Икономически университет във Варна. Близо 45 на сто членуват в сливенската Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда, 25% в софийската, а близо 30 не членуват. 1/3 от хората не биха членували в развъдни организации ако няма субсидиране. 77% приемат за месодайни крави, такива, които са чистопородни, а 21 - такива, които имат над 50% кръвност от породи за месо. Над 84 на сто смятат да увеличават дела на говедата под селекция. Очакваният ръст в броя на кравите е 40% на година. Ако тази прогноза се реализира средният размер на едно стопанство ще достигне 300 крави майки. Над 50 на сто от фермерите са напълно неудовлетворени от финансовата и административната подкрепа от земеделското ведомство. Една от причините е, че едва 15% от бюджета за месодайно говедовъдство отиват за селекционен контрол. Делът на подпомаганите месодайни крави е малко над 8%.

Препоръките от фермерите са обединение в браншова организация, повишаване на ставката на глава животно, намиране на пазари на приемливи цени, заличаване на изкуствените условия за субсидиране. От новосформираната камара фермерите очакват защита на интересите пред държавните органи, организиране на общи продажби и доставки и обмяна на опит между членовете. Относно социалният ефект от месодайния бизнес става ясно, че средно заетите постоянно в едно стопанство са четирима. В 58% от фермите не работят роднини. Над 65 на сто казват, че доходът им от говедовъдството е допълнителен.

 

Автор: Мирела Спасова

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates