Актуални агро новини.Ръст на българския износ за ЕС.

С над 9% нараства износът на България за Европейския съюз през първите два месеца на годината. Данните са спрямо същия период на 2018-та. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия.

Най-голям ръст при износа на страната ни за Общността е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти" над 95%, както и при „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" близо 39%, показват данните на националната статистика. Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" малко над 17 на сто. Вносът на България от ЕС през периода януари - февруари се увеличава с 1.4% спрямо същия период на предходната година. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. При импорта процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" над 62-ва %. Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти" с близо 49 на сто.