Актуални агро новини.Предстои следваща работна среща във връзка с измененията на закона за горивата.

Обсъждането на промените в закона за горивата се отлага за следващата седмица, когато ще се проведе нова работна среща.  Тогава се очаква и да бъдат разгледани и съгласувани нови предложения от заинтересованите страни.

Припомняме ви, че Законът беше обнародван в „Държавен вестник" на 27 юли миналата година, като трябваше да влезе в сила шест месеца по-късно - на 28 януари тази година. Председателят на Управителния съвет на НАЗ коментира основните възражения относно предложените промени в закона.

Единадесет организации, камари, конфедерации и съюзи се събраха на среща тази седмица, в Министерство на икономиката, за да обсъдят нови предложения за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти. На консултациите не са присъствали представители на Българска петролна и газова асоциация. Сред присъстващите на срещата са били членове и на Асоциацията на земеделските производители в България, на Асоциацията на Български частни пристанища, Българска морска камара, на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива, и други. Съществуват редица неясноти в прилагането му, особено във връзка с новите регистри, които ще трябва да се водят от икономическото министерство и от всяка фирма, която използва горива, включително от земеделските производители. Затова в началото на тази година парламентът гласува отсрочка за новите разпоредби, така че те да се прилагат от 1 юли 2019 г., а наредбата за националния регистър да бъде приета до 1 август 2019 г. Неяснотите около практическото изпълнение на новата нормативна уредба обаче останаха и във връзка с това се появиха инициативи за нова промяна в закона. Именно тези предложения ще се обсъждат от представители на засегнатите браншове и на икономическото министерство следващата седмица.