Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Отпускат 4 млн. лева за обезщетения от природни бедствия

Актуални агро новини.Отпускат 4 млн. лева за обезщетения от природни бедствия.

УС на Държавен фонд „Земеделие"-РА утвърди финансов ресурс за 2019 г. от 4 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия".
     От общо утвърдения бюджет по схемата 2,4 млн. лева сe разпределят за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия през 2018 г. при следния интензитет от производствените разходи по култури:
     - Фуражни кулутури-30%; 
     - Плодове, зеленчуци,етерично-маслени, технически-80%;
     - Зърнено-житни и Зърнено-бобови-30%;
   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2018 г.    Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. На база данни от миналогодишни плащания по схемата за държавна помощ е установено, че около 80% от земеделските стопани не сключват застрахователни полици.
   През 2018 г. пропадналите площи, заети със земеделски култури, за които са издадени констативни протоколи, съгласно държавната помощ са 73 382,30 дка.
   Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates