Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Експерти от министерството на земеделието на Косово обмениха опит и добри практики в сферата на консултантските услуги

Актуални агро новини.Експерти от министерството на земеделието на Косово обмениха опит и добри практики в сферата на консултантските услуги.

В периода 14 - 17 май 2019 г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) бе домакин на  работно посещение на експерти от Министерство на земеделието, горите и развитието на селските райони на Косово и съветници на общинско ниво. Изпълнителният директор на НССЗ, доц. д-р Младен Младенов, приветства колегите от Косово с добре дошли и им пожела ползотворни разговори за обмяна на опит и добри практики за развитие на консултантските услуги.

В рамките на посещението се проведе работна среща, на която експерти от НССЗ запознаха гостите от Косово със  структурата, основните функции и дейности на Службата.  Представен бе  опита и постигнатите резултати при прилагане на мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанствата и услуги по заместване в стопанствата" от ПРСР 2014-2020 г., както и дейностите във връзка с обучението на земеделските стопани чрез Центъра за професионално обучение към НССЗ.

Представител от дирекция „Развитие на селските райони" към Министрество на земеделието, храните и горите ги запозна с резултатите от прилагането на ПРСР 2014-2020 г., в т.ч. Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства. В рамките на срещата гостите посетиха и Центърa за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите към НССЗ, който подпомага съветническата дейност на НССЗ, чрез извършване на почвени анализи и препоръки за торене. По-късно гостите се срещнаха с млад фермер в неговата иновативна оранжерия за производство на краставици.

Във връзка със сътрудничеството между НССЗ и селскостопанските научни институти за трансфер на знания, добри практики и иновации, експертите от Косово се запознаха на място с научния състав и дейността на Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков" гр. Садово,  Националната генбанка и музея към Института. Посетени бяха стопанства за отглеждане на зеленчуци на открито и оранжерии в гр. Садово, зеленчуковата борса в с. Плодовитово, селскостопански център и завод за разсади в гр. Стара Загора.

Гостите от Косово се срещнаха с експертите от Териториалните областни офиси на НССЗ в гр. Пловдив и    гр. Пазарджик,  за да се запознаят на място с работата им, като след това посетиха стопанства на млади фермери и малки стопанства - клиенти на НССЗ с одобрени проекти по ПРСР. Обменен беше опит и споделени добрите практики в дейността на експерите от офисите на НССЗ при работата със земеделски стопани - предоставянето на различни консултантски пакети чрез мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г., как се провеждат изнесените приемни по населени места и информационните дейности, как се осъществява сътрудничеството между различните институции в системата на земеделието на местно ниво.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates