Актуални агро новини.От днес влиза в сила забрана за улов на бяла пясъчна мида.

Забранява се стопанският и любителски риболов на бяла пясъчна мида от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море за период от 30 дни, считано от днес. Издадена е заповед на министъра на земеделието Десислава Танева, която е публикувана в сайта на министерството.

Контролът по изпълнението се възлага на изпълнителния директор на ИАРА.