Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Зам.-министър Атанаска Николова: Необходима е обща стратегия на ЕС за Черно море

Актуални агро новини.Зам.-министър Атанаска Николова: Необходима е обща стратегия на ЕС за Черно море.

Важен приоритет за България е присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова по време на Министерската конференция за Общ дневен ред за Черно море, която се проведе вчера в Букурещ. Конференцията беше организирана от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз съвместно с Европейската комисия.

Замeстник-министър Николова подчерта необходимостта от разработването на обща стратегия на ниво Европейски съюз за Черно море, която да стане част от макрорегионалните стратегии на Съюза. Според нея това ще помогне на държавите да подобрят подхода си за дългосрочно стратегическо сътрудничество. Общият дневен ред за Черно море е важна стъпка към създаването на такава стратегия, което изисква мобилизирането на средства на европейско ниво.

„В момента страната ни е ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Под мотото „Море от възможности" ние работим усилено за създаване на синергия с други формати на регионално сътрудничество и организации. Целта ни е да бъде използван потенциалът на широкия Черноморски регион за сътрудничество и ползотворно взаимодействие под формата на обмен на добри практики и възможности за изпълнение на успешни проекти в областта на опазването на морската околна среда. Въпреки различията между черноморските страни и тяхната принадлежност към различни международни организации и икономически съюзи, усилията трябва да са обединени в посока прилагане на мерки и политики за неговото опазване и устойчиво управление", отбеляза заместник-министър Николова.

Участие в конференцията взеха европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и представители на ниво министри с компетенции в областта на морските въпроси на черноморските страни (България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна) и Република Молдова. От българска страна в конференцията участва и заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев.

Основните цели на Общия дневен ред са постигане на здрави морски и крайбрежни екосистеми, конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика за Черно море и насърчаване на иновациите в синята икономика за Черно море.  Първата сериозна стъпка за развитие на синята икономика в Черноморския регион беше направена с приемането на Министерската декларация за сътрудничество, подписана на 31.05.2018 г. в Бургас по време на отбелязването на Европейския морски ден. С подписването на декларацията черноморските страни обединиха своите усилия за устойчиво развитие при запазване на баланса „човек - икономика - природа".

Основен резултат от конференцията беше приемането на Министерска декларация за Общ дневен ред за Черно море. Общият дневен ред позволява на крайбрежните страни и Република Молдова да работят заедно за първи път в гъвкави формати и на доброволна основа с цел прилагане на съвместни проекти, които посрещат нуждите и приоритетите, идентифицирани за Черноморския регион, както и да привличат и приоритизират европейски инвестиции и фондове по ефективен начин.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates