Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Жълт код за опасни метеорологични явления в 16 области

Актуални агро новини.Жълт код за опасни метеорологични явления в 16 области.

За 24.05.2019 г. НИМХ издава предупреждение първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления в областите: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе, Велико Търново и Габрово. По преминаващия студен атмосферен фронт през нощта срещу петък и утре през втората половина от денонощието се очакват локални интензивни валежи и гръмотевични бури. Количества - до 20-25 л/кв.м и локални извалявания до 30-35 л/кв.м. Ще има и градушки. В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05:

във водосбора на р. Марица (по основната река над гр. Пловдив и в притоците ѝ р. Чепинска - над гр. Велинград, р. Стара (Пещерска) - над с. Исперихово, р. Първенецка - над с. Първенец) и във водосбора на р. Арда (в горното течение на р. Крумовица над гр. Крумовград); във водосбора на р. Места (по основната река след с. Места и в притоците ѝ р. Матан, р. Граднишка, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Канина, р. Неврокопска, р. Мътница) и във водосбора на р. Пиринска Бистрица (приток на р. Струма).

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +7 см, за водосбора на р. Искър от -29 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +10 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са реките Лом при с. Василковци, Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и Бели Искър при с. Бели Искър.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Провадийска при г. Синдел, която е с водно количество около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +9 см; за водосбора на р. Арда с до ±9 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Въча (с до ±82 см при м. Забрал) и Арда в горното течение (с до ± 19 см при с. Китница). Водните количества на почти всички реки в басейна са под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е р. Тунджа при гр. Павел Баня.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +1 см, а във водосбора на р. Струма от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Места при м. Момина кула, която е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.05) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи се очакват известни повишения на водните нива в басейна, днес в следобедните часове във водосбора на р. Нишава, както и в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм, а в периода 24-25.05 основно в централната и източната част на Дунавския басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.05) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и утре (23 и 24.05) са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните течения на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия и р. Ботуня. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес (23.05) и на 24.05, в резултат на валежи ще има по-значителни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.05) и утре се очаква известно повишение на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (23.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (23.05) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи са вероятни несъществени, краткотрайни повишения на водните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (23.05) и през следващите два дни се очакват повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще са те в горната част от водосбора на р. Арда през нощта срещу 24.05 и на 24.05, както и от следобедните часове на 23.05 и през нощта срещу 24.05 и на 24.05 в горната част от водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в горната и средната част от водосбора на р. Марица.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05: във водосбора на р. Марица (по основната река над гр. Пловдив и в притоците ѝ р. Чепинска - над гр. Велинград, р. Стара (Пещерска) - над с. Исперихово, р. Първенецка - над с. Първенец) и във водосбора на р. Арда (в горното течение на р. Крумовица над гр. Крумовград).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (23.05) не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, през нощта срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 се очаква по-значително повишение на речните нива във водосбора на р. Места, в долната част от водосбора на р. Струма и в Пиринските ѝ притоци.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05: във водосбора на р. Места (по основната река след с. Места и в притоците ѝ р. Матан, р. Граднишка, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Канина, р. Неврокопска, р. Мътница) и във водосбора на р. Пиринска Бистрица (приток на р. Струма).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 24.05.2019 г. НИМХ издава предупреждение първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления в областите: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе, Велико Търново и Габрово. По преминаващия студен атмосферен фронт през нощта срещу петък и утре през втората половина от денонощието се очакват локални интензивни валежи и гръмотевични бури. Количества - до 20-25 л/кв.м и локални извалявания до 30-35 л/кв.м. Ще има и градушки.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.05.2019 г. е 4 356,9 млн. м3, представлява 67,1% от сумата на общите им обеми и е процентно равна на сумата от общите им обеми от 22.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване - 76,1% от общия им обем; напояване - 53,2% от общия им обем; енергетика - 75,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда":

Язовир „Кърджали" - 367,614 млн. м3, което е 73,9 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец" - 295,673 млн. м3, което е 76,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград" - 119,424 млн. м3, което 76,2% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа":

Язовир „Копринка" - 90,959 млн. м3, което е 64% от общия му обем;

Язовир „Жребчево" - 176,716 млн. м3, което е 44,2% от общия му обем.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates