Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Влияние на пробиотици и антибиотици върху биологичното развитие на пчелните семейства

Актуални агро новини.Влияние на пробиотици и антибиотици върху биологичното развитие на пчелните семейства.

На 4 юни 2019 г. в гр. Смолян

ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Смолян) и Селскостопанска академия (Научен център по животновъдство и земеделие / НЦЖЗ/ - Смолян) на тема: „Влияние на пробиотични и антибиотични продукти върху биологичното развитие на пчелните семейства".

На семинара гл. ас. д-р Росица Шумкова, НЦЖЗ - Смолян ще представи същността на антибиотиците, приложението им в животновъдството и причините за тяхната забрана в пчеларството. Лекторът ще запознае присъстващите с пробиотиците и приложението им в пчеларството и ползите от тях. Гл. ас. д-р Шумкова ще говори  за влиянието на пробиотичните и антибиотични продукти върху развитието на пчелното семейство.

Г-жа Марияна Неделева, гл. експерт в ТОО - Смолян към НССЗ ще представи  възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.
Мероприятието ще се проведе в гр. Смолян,  залата на хотел „Кипарис Алфа" - Смолян.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates