Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Държавата и горският бизнес в открит диалог

Актуални агро новини.Държавата и горският бизнес в открит диалог.

„Изпълнителна агенция по

горите декларира готовност за открит диалог и партньорство с неправителствения и частния сектор  в търсене на правилните решения в управлението на горския ресурс". Това каза изпълнителният директор на ИАГ, инж. Мирослав Маринов по време на проведената на 28 май 2019 г. среща на ръководството на Агенцията с представители на БУЛПРОФОР. „Форумът е иницииран от ИАГ и дава началото на поредица от конструктивни дискусии, които са част от политика на открит диалог с всички заинтересовани групи и лица в горския сектор", допълни инж. Маринов.

От своя страна представителите на Булпрофор изразиха готовност за споделяне на отговорността за съвместно решаване на основните въпроси на бранша. Като най-важни от тях бяха поставени проблемите, свързани възлагането на дейностите в горите, с горската техника, технологиите за дърводобив, инфраструктурата за извозване и складиране на дървесина, в т.ч. за горската пътна мрежа.  

Ръководството на ИАГ увери, че Агенцията ще изпълни своите ангажименти по отношение на необходимите нормативни промени, така че да се гарантира жизнеността и устойчивото управление и развитие на цялостната единна горско-промишлена верига. Предстои сформирането на работни групи за изготвяне на проекти за промяната им.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates