Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

НССЗ организира демонстрация на тема: Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството

Актуални агро новини.НССЗ организира демонстрация на тема: Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството.

Демонстрацията се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството".

Проектът има за цел да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми.

Целта на демонстрацията е разпространение на знания относно ефекта от груповото използване на водоразтворими торове при торене на зеленчуци чрез система за капково напояване и запознаване с различни модели при хранене на зеленчуци - форми и начини на внасяне.

Срещата ще се проведе в двора на Институт по растителни генетични ресурси - гр. Садово
Информация относно демонстрационното събитие - покана, програма и прессъобщение  може да видите ТУК.
Информация относно проект NEFERTITI може да видите тук.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates