Актуални агро новини.В БАБХ се проведе среща по повод идентифицирането на животни под селекционен контрол.

Среща между представители на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите"(ЗХОЖКФ) към БАБХ, Българския ветеринарен съюз (БВС), Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и развъдните организации се проведе вчера, 6 юни 2019 г., в БАБХ. Поводът бе обсъждането на констатираните проблеми при идентифицирането на животни под селекционен контрол и възможностите за преодоляването им.

Всички участници потвърдиха позицията си, че без съдействието на стопаните на животните, не би могло да се очаква и да се гарантира, че идентификацията може да бъде осъществена съвсем коректно и адекватно.

По отношение на това дали развъдните асоциации могат да идентифицират животните, БВС споделиха, че това е напълно възможно, при условие че данните се въвеждат във ВетИС (Интегрирана информационна система на БАБХ).

По време на втората част на работния формат представителите на БВС и на дирекция ЗХОЖКФ дискутираха подготвяната процедура за отчитане изпълнението на профилактичните мероприятия.