Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Агенцията по горите и дърводобивни фирми обсъдиха създаване на горскостопанска камара

Актуални агро новини.Агенцията по горите и дърводобивни фирми обсъдиха създаване на горскостопанска камара.

„Съвременният дърводобив изисква промяна в условията на планиране, контрол, инвестиционна среда, което предполага и промяна в нормативните изисквания и правила. Ние ще се съобразим с това в баланс с интересите на всички в сектора и в търсене на по-голяма и дългосрочна устойчивост на условията за ползване на дървесина, както и чрез прилагане на добро лесовъдство." Това каза инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Агенцията по горите по време на дискусия с представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми в Русе. 

На срещата присъстваха повече от 100 представители на фирми от бранша, директора на Северноцентрално държавно предприятие - инж. Цветелин Миланов, д-р инж. Ценко Ценов - директор в ИАГ, инж. Олег Илиев - началник на отдел в МЗХГ, директори на горски стопанства и експерти в Регионална дирекция по горите - Русе. 

По време на дискусията участниците обсъдиха създаване на горскостопанска камара. 

Това е трета по ред среща с представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от различни региони в рамките на няколко дни.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates