Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Къщата за гости на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” в с. Гургулят е 100% лошо вземане

Актуални агро новини.Къщата за гости на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” в с. Гургулят е 100% лошо вземане.

Във връзка с публикация във фейсбук страницата на „БИВОЛЬ", от ДФЗ уточняват, че проверката на място на 10 юни 2019 г. в село Гургулят, направена от МЗХГ, е на „Алексиевата къща". Обектът няма нищо общо с проекта на ЕТ „СТОЛИЧАНИ - Даниела Гергова", зад който по информация на „БИВОЛЬ" стои секретарката на община Сливница Ани Иванов.

Проектът на ЕТ „СТОЛИЧАНИ - Даниела Гергова" по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР 2007 - 2013 г., е за изграждане на къща в с. Гургулят". Одобрената субсидия е 391 160 лв., а заявените разходи - 559 904,45 лв. Проектът е с подписан договор на 03.10.2014 г.

Във връзка с възникнали съмнения за нередност по проекта на ЕТ „СТОЛИЧАНИ - Даниела Гергова", е извършена проверка на място след плащане от ДФЗ-РА. Резултатите от нея, както и направените допълнителни административни проверки, са констатирали нередности. Въз основа на тях, ДФ „Земеделие" е издал акт за установяване на публично държавно вземане на ЕТ „СТОЛИЧАНИ - Даниела Гергова" от 09.05.2019г. Бенефициентът следва да възстанови на 100% цялата получена по договор субсидия от ДФЗ - РА (391 160 лева). Актът е връчен на бенефициента на 23 май 2019 г.

Провереният проект от МЗХГ в с. Гургулят е на „Алексиевата къща", кандидатствал чрез МИГ Сливница-Драгоман и е за „Оборудване за отопление на съществуващ хотел (водогреен котел на твърдо гориво 116 kW)" по ПРСР 2014-2020 г. Предстои ДФЗ - РА да разгледа проектното предложение. Стойността на исканата субсидия е 58 157 лв. Този хотел е изграден със средства по Програма САПАРД. Проектът е одобрен през декември 2006 г. и е платен през 2008 г.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates