Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Продължава диалогът между Агенцията по горите и дърводобивния бранш

Актуални агро новини.Продължава диалогът между Агенцията по горите и дърводобивния бранш.

„Необходимо е сътрудничество с дърводобивния бранш, както по отношение на решаването на неотложните проблеми в сектора, така и при подготовката на нормативни промени, свързани с Наредбата за ползване на дървесина и Наредбата за сечите в горите." Това заяви инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Агенцията по горите по време на проведена днес среща с дърводобивни и дървопреработвателни фирми в региона на Южноцентрално държавно предприятие. 

Срещата беше открита от инж. Ботьо Арабаджиев - директор на Южноцентрално държавно предприятие, на територията на което се проведе събитието. В дискусията участваха инж. Мирослав Маринов, изп. директор на ИАГ, д-р инж. Ценко Ценов, директор на дирекция в ИАГ, инж. Олег Илиев - началник отдел в МЗХГ, инж. Елин Лилов, зам.-директор на ЮЦДП, директори и експерти на поделения в обхвата на предприятието, както и представители на дърводобивните фирми в региона на Смолян, Кърджали, Пловдив, Хасково, Пазарджик.

Акцент в обсъжданията бяха темите за организацията на работа и изпълнението на дейностите в горските територии, нормативни промени и бъдещите форми на взаимодействие между държавата и фирмите в сектора. Представителите на дърводобивния бизнес изразиха положителна нагласа към провеждането на дискусии като начин за обратна връзка и възможност да поставят своите проблеми. От своя страна изпълнителният директор на ИАГ коментира проявения интерес към провеждането на срещите с фирми от бранша в цялата страната като необходимост от взаимна чуваемост и изрази готовност за укрепването на диалога между всички заинтересовани страни като най-краткия път за намирането на правилните решения.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates