Актуални агро новини.До 27 юни е отворен първият прием по мярката „Инвестиции в предприятия“.

От 17 до 27 юни тече първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Бюджетът за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16 млн. и 600 хиляди лв. Целта на мярката е да подобри резултатите на винарските предприятията, адаптирането им към изискванията на пазара и да повиши тяхната конкурентоспособност.