Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Среща на Мирослав Маринов с предстaвители на природозащитната организация WWF

Актуални агро новини.Среща на Мирослав Маринов с предстaвители на природозащитната организация WWF.

Изпълнителният директор на Агенция по горите инж. Мирослав Маринов се срещна с г-н  Иън Джаксън - консервационен директор, г-н Добромир Добринов и г-н Костадин Вълчев - експерти от  Световен фонд за дивата природа България - WWF.

На срещата беше направена равносметка на досегашното сътрудничество, като беше подчертано доброто взаимодействие между агенцията и WWF в различни области на горското стопанство - стопанисване и управление на горите, контрола върху дейностите и незаконната сеч, изпълнение на различни съвместни инициативи и проекти, при подготовката на различни нормативни документи, обществени прояви, сертификацията и др. Беше подчертано, че взаимодействието надхвърля рамката на подписания меморандум за сътрудничество между двете страни. 

Двете страни се информираха взаимно за предстоящите дейности и набелязаха конкретни стъпки за продължаване на сътрудничеството.

Господин Джаксън изрази мнение, че е много доволен от проведената среща. „Добър знак за сътрудничеството е, че агенцията по горите се съобразява с промените в горите, свързани с глобалните промени на климата. Много е добре, че не се съгласявате с всичко което се предлага. Ние сме природозащитна организация и гледаме на горите комплексно, с всичките й функции - не само дървесината. Нашите цели са да предадем горите на бъдещите поколения пакетно, с всички функции и ползи. Благодаря, че сте за дискусия и гледате на нашия екип като възможност за подкрепа". 

„Декларираме, че сме отворени за хората и проблемите. Искаме да сме прозрачни и да информираме за това какво правим. Трябва много внимателно да използваме нашите и Вашите знания за горите, за отговорим на обществените очаквания. Ще продължим да си сътрудничим в името и за интересите на горите" обобщи инж. Мирослав Маринов в края на срещата.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates