Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

БАБХ спря дейността на Детска млечна кухня, свързана със случаи на хранително заболяване на деца от ясла в Русе

Актуални агро новини.БАБХ спря дейността на Детска млечна кухня, свързана със случаи на хранително заболяване на деца от ясла в Русе.

Областна дирекция по безопасност на храните - Русе (ОДБХ-Русе) издала заповед за временно прекратяване дейността на Детска млечна кухня, свързана със случаи на хранително заболяване на деца от Детска ясла № 9 в град Русе. Издадено е предписание за спиране реализацията на храните от обекта, който вече е запечатан до изясняване на ситуацията - съмнение за взрив от хранително заболяване. Спряно е изхранването на детското заведение, след положителните за салмонела група Б резултати от изследванията на децата.

На 27 юни, от Регионална здравна инспекция - Русе (РЗИ-Русе) подават информация към ОДБХ-Русе за случай с потвърдено за салмонела група Б на дете, посещавало Детска ясла № 9 в гр. Русе. Става ясно, че има заболяло на 17 юни дете, което е хоспитализирано на 19 юни в ОИБ УМБАЛ „Канев"АД - Русе. Направени са изследвания на детето и на 25 юни излиза положителен резултат за салмонела група Б.

Веднага след получаване на известието от РЗИ-Русе на 27 юни, е извършена проверка на Детска ясла № 9, където има регистрирана разливочна за получаване на храна, приготвена от  Детска млечна кухня.

Инспекторите от отдел „Контрол храни" - ОДБХ-Русе, след извършване на проверката, не са констатирали несъответствие, свързано с безопасността на храните. В обекта е установено, че се спазва добра хигиена, наличните храни се съхраняват съгласно условията, посочени от производителите, обслужващият персонал е с редовно заверени лични здравни книжки. Редовно са водени записи по системата за управление безопасността на храните. Проверени са препаратите за почистване и дезинфекция, които са правилно съхранени и в срок на годност.

На 28 юни,  ОДБХ-Русе е уведомена за друго дете, заболяло на 24 юни и хоспитализирано на 26 юни в ОИБ УМБАЛ „Канев"АД - Русе, със съмнение за салмонелоза, за което има вече потвърждение за положителен резултат за салмонела.

ОДБХ- Русе е уведомено от РЗИ-Русе за потвърдени нови 4 положителни проби за салмонела група Б. Пробите са взети от РЗИ по тяхна процедура при съмнение за салмонела, на деца и персонал, посещаващи Детска ясла № 9 в гр. Русе. Две от децата са с проявена вече клиника, а две са само носители - нямат изявена клиника на заболяването.

По повод случая от ОДБХ-Русе предприемат необходимите действия по компетенции. Създаден е  Кризисен екип с представители на ОДБХ-гр. Русе. Извършено е изследване за установяване броя на заболелите, хоспитализирани и контактни лица в Детска млечна кухня и Детска ясла № 9. Изяснено е каква храна са консумирали заболелите и контактните лица през последните 24 часа. Взети са проби за лабораторно изпитване от оставените проби готова храната, отривки от контактни повърхности - маси, плотове за работа и технологично оборудване, отривки от ръцете на персонала и транспортирането им до лаборатория в ОДБХ-гр. Варна.

Насочен за микробиологично изследване - салмонела група Б, е целият персонал на Детска Млечна Кухня.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates