Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Над 550 тона са конфискуваните нелегални и фалшиви пестициди в Европа

Актуални агро новини.Над 550 тона са конфискуваните нелегални и фалшиви пестициди в Европа.

Над 550 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в Европа в резултат на операция SILVER AXЕ ІV, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това са 1,5 пъти повече количества в сравнение с миналата година – 360 тона. За периода от 25 февруари до 25 април 2019 г. са извършени проверки на важни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и съоръжения за производство и преопаковане. Три лица са арестувани.

В резултат от извършените проверки във вътрешността на страната ни, в рамките на операцията SILVER AXE IV, са задържани 6 367.575 литра и 4 333.807 кг нелегални продукти за растителна защита (ПРЗ), които са многократно по-големи от тези през миналата година.

Броят на участващите в SILVER AXЕ се увеличава всяка година, което отразява нарастващия ангажимент за противодействие на нелегалния внос и търговията с неразрешени продукти за растителна защита. По време на оперативната фаза на четвъртата по рода си операция, тази година участваха 29 държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и Украйна.

България за втори път участва в международната операция SILVER AXE. В акцията се включиха Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Главна дирекция „Национална полиция“ и Агенция „Митници“. 

По време на операцията, във вътрешността на страната, бяха извършени съвместни извънредни проверки с Главна дирекция „Национална полиция“ и ДАНС в обекти за производство, търговия и преопаковане на ПРЗ. По време на международната акция, БАБХ осъществи засилен контрол върху вноса на нелегални продукти за растителна защита на ГКПП, съвместно с Агенция „Митници“.

По инициатива на БАБХ са извършени съвместни извънредни проверки с ГД „Национална полиция“ на територията на областите Силистра, Благоевград и Пловдив. При извършена проверка в гр. Силистра беше установена нерегламентирана търговия и преопаковане на продукти за растителна защита, както и съхранение на ПРЗ с изтекъл срок на годност в два нерегламентирани обекта. Задържани са 2 612.475 л продукти за растителна защита, а 437.57 кг са поставени под възбрана. Съставени са 2 акта за установяване на административно нарушение за нерегламентирана търговия. При съвместната проверка на територията на Пловдив е констатирано нарушение с реклама на неразрешен продукти за растителна защита, за което е съставен акт.

При съвместни действия между Агенция „Митници“ и БАБХ за периода на операцията са задържани 257.5 л и 31.3 кг неразрешени продукти за растителна защита с произход Турция и Русия.

Наред с проверките в рамките на операцията SILVER AXE ІV, в периода от 28 февруари до 26 април 2019 г., инспекторите по растителна защита на БАБХ извършиха на територията на страната 724 извънредни проверки за нелегални ПРЗ на обекти за производство, търговия и преопаковане на продукти за растителна защита, нерегламентирани обекти (376) и на земеделски стопани за употреба на нелегални ПРЗ (348).

В рамките на тези проверки са констатирани 70 нарушения. Издадени са 55  предписания и са съставени 5 акта за административно нарушение за нерегламентирана търговия и реклама.

При проверките на земеделски стопанства не е установена  употреба и съхранение на нелегални ПРЗ. Констатирани са 29 нарушения на Закона за защита на растенията, които нямат връзка с целта на провежданата международна операция.

Засиленият контрол продължи и след оперативната фаза на операция SILVER AXE IV, като бяха проведени съвместни извънредни проверки на БАБХ и ДАНС през месец юни. Общо при съвместните проверки са открити 3 544.88 л и 3 858.9 кг нелегални ПРЗ, с произход Турция, Гърция и др. В нерегламентиран склад на територията на област Пазарджик са задържани 2 304.07 литра и 1824.3 кг  неразрешени продукти за растителна защита без етикет на български език, 954.575 л и 271 кг неразрешени продукти за растителна защита с етикет на български език, 136.735 л и 1 410.6 кг продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност и 149.5 л и 353 кг неправомерно преопаковани продукти за растителна защита (без дата на производство и партиден номер на етикета).

След приключване на операцията борбата с нелегалния внос и търговия с неразрешени продукти за растителна защита продължава.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates