Актуални агро новини.От днес започва прием на документи по мярка 14 за хуманно отношение към животни.

Стартира приемът по мярка 14 „ Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони. Кандидатстващите могат да подават документи до 20 август. Определеният бюджет е на стойност 20 милиона евро.

От подпомагането по мярка 14 могат да се възползват животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, биволи, овце, кози и говеда. Желаещите да кандидатстват по мярката трябва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни, като опоменат мястото на обекта, неговия капацитет и породата на животните. Документите за кандидатстване ще се подават лично или чрез упълномощени лица в областните дирекции на Фонд Земеделие.