Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Днес се провежда Златна праскова 2019 в с. Гаврилово

Актуални агро новини.Днес се провежда Златна праскова 2019 в с. Гаврилово.

Днес, 25 юли 2019 г. в с. Гаврилово,

общ. Сливен ще се проведе празникът "Златна праскова" 2019.

Национална служба за съвети в земеделието ще участва в станалия традиция и неразделна част от програмата семинар за производители на праскови с лекции на теми:

1. "НССЗ в подкрепа на малките земеделски стопанства, в т.ч. за подготовка на проектни предложения по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" и подмярка 4.2.2 "„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма" от ПРСР 2014-2020г."

2. Представяне на проект NEFERTITI „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации по Програма Хоризонт 2020 и ползите от проекта за земеделските стопани в т.ч.:
- представяне на основните теми и демонстрационни дейности на хъб България на мрежа 07 "Подобряване  на ефективността на хранителните вещества в градинарството";
- представяне на основните теми и демонстрационни дейности на хъб България на мрежа 09 „Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци";
- представяне на видео материал, заснет по време на демонстрационно събитие по темите на двете мрежи.

Лектор от страна на НССЗ ще бъде  г-жа Петя Куманова, и.д. главен директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория".

В рамките на Празника „Златна праскова - 2019г.", Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за осма поредна година ще обяви конкурс за „Най-добре поддържана плододаваща прасковена градина", като наградите на отличените на първо, второ и трето място  ще бъдат осигурени с помощта на НССЗ.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates