Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Подготвя се промяна на Наредбата за ползване на дървесината

Актуални агро новини.Подготвя се промяна на Наредбата за ползване на дървесината.

Работна група за изготвяне на промени на действащата нормативна уредба, която регламентира условията и реда за възлагане на дейности в горските територии проведе днес първото си заседание. Работната група е създадена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и е със задача да изготви проект на промени на действащата Наредба. 

Обсъждането на проблемите на дърводобивния бранш и организирането и провеждането на регионални срещи с дърводобивните и дървопреработвателни фирми беше поставено като един от приоритетите за работа от министър Танева още при първата й работна среща през м. май с ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите и директорите на държавните горски предприятия. 

На дискусиите по региони, изпълнителният директор и експерти от ИАГ се срещнаха с повече от 600 представители на организации, сдружения и фирми в дърводобивния бранш, които поставиха своите проблеми и дадоха предложения, както и определиха свои представители за работната група. Според представителите на бранша промените в Наредбата се налагат заради проблеми при нейното прилагане. 

Задачата на работната група е да представи, разгледа и обобщи предложенията като по този начин да бъдат защитени интересите на всички заинтересовани страни. В работната група са включени представители на всички заинтересовани страни - горски сдружения, дърводобивни и дървопреработвателни фирми, държавни горски предприятия, общини и Лесотехнически университет. 

Заседанието беше открито от заместник-министър Атанас Добрев, който е и председател на групата. В дискусиите взеха участие доц. Георги Костов, съветник на министъра на МЗХГ и инж. Виржиния Хубчева - директор на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия" към МЗХГ.

С новите разпоредби на наредбата ще се търси и постигане на съответствие с европейските директиви в областта на обществените поръчки. Работната група обсъди и прие правилник за своята работа, както и времеви график. 

Предложенията по изменение на Наредбата ще бъдат приемани в писмен вид до 23 август 2019 г. Следващото заседание на работната група ще бъде в края на м. септември.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates