Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Тънкости при подмярка 6.3 за малки стопанства

Актуални агро новини.Тънкости при подмярка 6.3 за малки стопанства.

Кои са специфичните изисквания към бенефициентите по подмярка 6.3 за малки земеделски стопанства и как да се подготви успешен проект - това бяха част от акцентите на среща в Добрич. Дискусията е организирана от Областния информационен център. Експертите разясниха и подмерките, свързани с късите вериги на доставки и начините на финансиране по тях.

Всеки бизнес-план по подмярка 6.3 трябва да отговори на специфични изисквания. Част от тях са създаване на нови трайни насаждения с ягодоплодни култури и лозя върху най-малко 2 декара, подобряване на сградния фонд чрез ремонт или строителство на стойност 2000 евро стандартен производствен обем или закупуване на земеделски машини, оборудване и инвентар.

Всички детайли по подмярка 6.3 бяха представени пред кметове и кметски наместници от общината. Допустими кандидати са малки и средни фирми и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по Наредба 3 от 1999 г. Повече бонус точки носят приоритетните сектори - плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, животновъдство и биопроизводство. Кандидатстването може да стане по електронен път с помощта на Службата за съвети в земеделието.

По време на срещата експертът от Областния информационен център представи и предстоящи за отваряне подмерки.

Очаква се през септември да стане ясна датата, на която ще се обяви процедура по прием на проектни предложения.

 

Автор: Галина Недкова

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates