Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Малките парцели са по-добри за биоразнообразието

Актуални агро новини.Малките парцели са по-добри за биоразнообразието.

По-малките ниви са по-добри за опазването на биоразнообразието. До този извод стига международен екип от учени, които са разгледали 8 региона в Европа и Северна Америка. Те са изследвали над 400 различни ландшафта.

Биологичното разнообразие се влияe от различни фактори, сред които площи с диви цветя и треви и синори с храсти и дървета. Голям принос за богатството на растителни и животински видове имат и малките ниви под 6 хектара, посочват учените в своя доклад. Целта на изследването им е била да разберат дали биоразнообразието може да се увеличи само с помощта на екологични мерки, независимо от близостта до недокосната природа.

Резултатите показват, че малките ниви са жизнено пространство на много повече растения и животински видове, сред които пчели, пеперуди, бръмбари, паяци и птици, отколкото големи площи с монокултури. При средна площ на парцела от 3 хектара ефектът върху биоразнообразието е същият, както при същата площ необработена земя. По-големият брой различни култури също допринася за разнообразието. Като заключение учените посочват, че успех в тази посока може да се постигне дори само с помощта на раздробяването на големите ниви, без това да води до намаляване на общата селскостопанска площ.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates