Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

4400 проверки по горското и ловно законодателство извършиха служителите на ИАГ и РДГ

Актуални агро новини.4400 проверки по горското и ловно законодателство извършиха служителите на ИАГ и РДГ.

Служителите по горите са съставили 42 констативни протокола и 56 акта за установени нарушения по Закона за горите

Над 4400 проверки извършиха през изминалата седмица служители от Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални структури по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча. Проверени са над 450 обекта за ползване на дървесина от горските територии, 410 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, близо 1600 превозни средства, транспортиращи дървесина, над 1200 ловци, риболовци и физически лица.

Служителите по горите са съставили 42 констативни протокола и 56 акта за установени нарушения по Закона за горите.

Задържани са 55 пространствени куб. м незаконна дървесина. 

Досъдебно производство е образувано за отсичането, без редовно издадено позволително за сеч, на 22 броя дървета от зимен дъб. Нарушението е констатирано от служители на Изпълнителна агенция по горите в държавни горски територии на Държавно горско стопанство - Елена, в землището на с. Палици, Община Елена.

През изминалата седмица са възникнали 11 пожара в горски територии на площ от 159 дка. От началото на 2019 г. общият брой на горските пожари е 326, като засегнатата територия възлиза на 21 322 дка.  

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates