Актуални агро новини.В Сливен следят за незаконно загробване на прасета

В Сливен започват проверки за незаконно загробване на свине. Обходите в областта се организират от кметовете със съдействието на МВР. Общински служители ще следят и за нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци.

Инспекциите продължават до петък, 16 август. При констатиране на животински отпадъци кметовете и кметските наместници трябва незабавно да информират общинските епизоотични комисии. Откритите отпадъци ще бъдат транспортирани до определените за загробване площадки на територията на всяка община.