Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Експерти на РИОСВ – София проверяват площадката за отпадъци в Ботевград

Актуални агро новини.Експерти на РИОСВ – София проверяват площадката за отпадъци в Ботевград, където възникна пожар.

Експерти на РИОСВ – София осъществяват

проверка на място на площадката за извършване на дейности с отпадъци в гр. Ботевград, където вчера възникна пожар.

Площадката е собственост на фирма ,,Никсметал-Груп” EООД. Дружеството притежава издадено Решение Ė 12-ДО-1220-00/28.01.13 г. за дейности с отпадъци, с което има право да извършват предварително третиране (сортиране, разкомплектоване) на отпадъци от опаковки; излезли от употреба МПС; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; отпадъци от черни и цветни метали, както и временно съхраняване на отработени масла и други производствени отпадъци.

Причината за възникване на пожара се изяснява съвместно с органите на ПБЗН и полицията.  

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates