Актуални агро новини.Кампания за опазване на пчелите започва на европейско ниво.

Започва европейска кампания за опазване на пчелите. Целта е забрана на абсолютно всички пестициди, които вредят на

насекомите. Екоорганизации събират подписи, за да внесат законодателно предложение в Европейската комисия.

 

Това не е първата кампания за опазването на пчелите. Тя е продължение на друга инициатива на неправителствени организации за биоземеделие, опазване на околната среда и биоразнообразието.

Сегашната кампания има за цел да се стигне до законодателно решение, което да забрани употребата на всички вредни за пчелите пестициди. Стартът е бил в Бавария.

Природозащитните организации смятат, че отровните за пчелите пестициди могат да бъдат заменени с по-щадящи природата алтернативи. Предстои провеждането на събитие, на което ще бъде представена цялостна стратегия за опазване на пчелите и живота на планетата.