Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Еколозите алармират за необратима промяна в климата

Актуални агро новини.Еколозите алармират за необратима промяна в климата. Климатичните промени водят до все по-реален риск от засушавания в световен мащаб. Това сочи нов доклад на екологичната

организация WWF. Европа не прави изключение. Процесът оказва натиск върху природните местообитания, градската среда и се отразява негативно върху живота на 55 милиона души всяка година, излагайки на риск енергийните доставки и производството на храни.

Докладът използва данните на онлайн инструмент на екоорганизацията, който оценява заплахата от недостиг на вода. С негова помощ е анализиран риска от засушаване в градовете, земеделските площи за отглеждане на култури, районите с енергийни комплекси, както и в зоните на политически конфликти, свързани с водата.

Международната общност трябва да увеличи приноса си в областта на климата, за да ограничи глобалното затопляне до градус и половина. В противен случай засушаването постепенно ще завземе целия свят, допълват еколозите. Днес не можем да живеем без вода – било то за охлаждане, транспорт или производство. Според доклада - почти половината от световната топлинна енергия – главно от въглища, природен газ и ядрена енергия – се генерира в райони с висок риск от засушаване.

Природозащитната организация предупреждава, че засушаванията представляват сериозна заплаха за човешкия живот, поминък и бизнес стабилност. Докато нарастването на населението, социално-икономическото развитие и урбанизацията увеличават потребността от вода, климатичните промени влияят на динамиката и количеството на валежите. Това предизвиква „висок воден стрес“ в редица европейски държави като Гърция, Кипър, Италия, Испания, Португалия и дори в традиционно дъждовната Белгия. Техните достъпни водни ресурси намаляват със средно 40% на годишна база.  

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates