Предстои второ обществено обсъждане на процедура за кандидатстване

Поредно отлагане на дългоочакваната подмярка за иновации. 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ от мярка 16 „Сътрудничество“ на Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година няма да стартира този септември, както беше съобщено по-рано. 
 
От агроведомството казаха, че към настоящия момент Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони отразява коментарите и предложенията, получени по време на общественото обсъждане на процедура по подмярка 16.1. Същите ще бъдат публикувани на сайта на министерството. Те допълват, че във връзка с извършените промени в насоките за кандидатстване се планира да се проведе второ обществено обсъждане на актуализирания вариант на насоки за кандидатстване, след което ще бъде стартиран прием на проектни предложения по процедурата.