Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Поредно отлагане на дългоочакваната подмярка за иновации 16.1

Предстои второ обществено обсъждане на процедура за кандидатстване

Поредно отлагане на дългоочакваната подмярка за иновации. 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ от мярка 16 „Сътрудничество“ на Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година няма да стартира този септември, както беше съобщено по-рано. 
 
От агроведомството казаха, че към настоящия момент Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони отразява коментарите и предложенията, получени по време на общественото обсъждане на процедура по подмярка 16.1. Същите ще бъдат публикувани на сайта на министерството. Те допълват, че във връзка с извършените промени в насоките за кандидатстване се планира да се проведе второ обществено обсъждане на актуализирания вариант на насоки за кандидатстване, след което ще бъде стартиран прием на проектни предложения по процедурата. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates