Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Зърно у нас се съхранява в около 4 хил. обекта

Според данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) 3998 обекта съхраняват зърно у нас. Общият им капацитет е 15 979 723 тона. Общо съхраняваното количество от пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, слънчоглед, оризова арпа и соя към 30.09.2019 г. е в размер на 6 807 240 тона, в т.ч. ръж – 4 362 тона, овес – 9 033 тона, тритикале – 15 641 тона, оризова арпа – 14 308 тона, соя – 1 785 тона.

Общият ресурс от зърнени и маслодайни култури с който страната разполага към 30 септември е 12 187 439 тона. От тях произведените колчиества са 10 940 398 тона, а началните запаси 1 226 100 тона.

Вносът се оценява на 20 941 тона. Общото потребление е 3 196 189 тона. От тях за износ са отишли 2 541 149 тона, а в страната са потребени 655 040 тона /човешка консумация, индустриална употреба, фураж и семена/.

Наличните зърнени запаси се оценяват на 8 991 250 тона. Към 30 септември 2018 година те са били 8 351 275 тона.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates